Gói dịch vụ Gói 1 Gói 2 Gói 3
Giá 1,500,000 VNĐ/tháng 2,500,000 VNĐ /tháng 4,000,000 VNĐ/tháng
Quản trị nội dung website
Cập nhật nội dung do doanh nghiệp cung cấp (thay đổi thông tin giới thiệu, liên hệ, chính sách… của doanh nghiệp) 10 lần/tháng 15 lần/tháng 20 lần/tháng
Cập nhật, đăng tải thông tin sản phẩm, dịch vụ lên website 30 sản phẩm/tháng 40 sản phẩm/tháng 50 sản phẩm/tháng (*) ?
Thiết kế banner (Một banner không được phép chỉnh sửa quá 3 lần) 3 banner/tháng 5 banner/tháng 7 banner/tháng
Quản trị kỹ thuật website
Quản trị, bảo trì, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh liên quan đến website X
Sao lưu dữ liệu trên website, phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố X
Hỗ trợ quét và phát hiện các shell, script spam, virus (nếu sử dụng dịch vụ hosting, server tại Phương Nam) X
Xử lý các vấn đề liên quan đến hosting, tên miền. (Nếu website chạy ở Datacenter nơi khác, Phương Nam chỉ có trách nhiệm tiếp nhận và thông báo sự cố cho khách hàng để khách hàng thông báo cho nơi đặt website xử lý) X
Nhắc nhở gia hạn dịch vụ tên miền, hosting hàng năm để website tránh bị gián đoạn do hết hạn X
Báo cáo
Báo cáo số lượng truy cập website 1 tuần/1 lần 1 tuần/1 lần 1 tuần/1 lần
Báo cáo đầu việc đã thực hiện 1 tuần/1 lần 1 tuần/1 lần 1 tuần/1 lần
Tối ưu SEO cho website
Tối ưu các bài viết thân thiện Google X
Phân tích lượng truy cập Google Analytics X
Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps X
Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml X X
Phân tích nội dung trùng lặp X X
Kiểm tra các link liên kết tới website X X
Tối ưu các thẻ meta robot X X
Thiết lập trang lỗi 404 X X
Tối ưu hóa hình ảnh website chuẩn seo X X
Các dịch vụ cộng thêm
Thiết kế website dành cho mobile Liên hệ phuongnamsoft@gmail.com để được báo giá