NỘI DUNG GÓI CƠ BẢN 2.5GB GÓI TIÊU CHUẨN 3.5 GB GÓI NÂNG CAO 5GB GÓI CHUYÊN NGHIỆP 15GB
600.000 VNĐ/ 1 Năm 900.000 VNĐ/ 1 Năm 1.100.000 VNĐ/ 1 Năm 2.000.000 VNĐ/ 1 Năm
Dung Lượng 2.5 GB 3.5 GB 5 GB 15 GB
Băng thông Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Số lượng web 1 2 3 10
Sub-Domains 2 5 10 20
MySQL Databases 5 10 12 15
Sao lưu và phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần
Chứng chỉ bảo mật ssl Miễn phí ssl Miễn phí ssl Miễn phí ssl Miễn phí ssl
Máy chủ đặt Việt Nam và Singapore