BẢO HÀNH

Thời gian bảo hành bao lâu

Không giới hạn thời gian bao hành, website bảo hành suốt quá trình sử dụng.

Bảo hành có tính phí không

Hoàn toàn miễn phí.

Bảo hành web gồm những gì

Bảo hành do lỗi phát sinh về mặt kỹ thuật thuộc hệ thống lập trình code.

Xóa dữ liệu web có được bảo hành không

Về mặt thực tế khi khách hàng xóa hoặc thao tác nhầm mà bị xóa dữ liệu thì Phương Nam không bảo hành – Phương pháp giải quyết là Phương Nam khôi phục lại dữ liệu đã backup thời điểm gần nhất.