CUNG CẤP MAIL CHO DOANH NGHIỆP TẠI BÌNH DƯƠNG

Quý khách có nhu cầu cần sửa dụng mail cho doanh nghiệp hoặc thiết kế web tại Bình Dương vui lòng liên hệ.

Mail theo tên miền riêng vd:kinhdoanh@thietkewebbinhduong.net

Gói Mail Email
1
Email
2
Email
3
Email
4
Email
5
Email
X
Email
Y
Email
Z
Số lượng địa chỉ Email 1 5 10 20 80 150 300 500
Dung lượng lưu trữ 1GB 5GB 10GB 20GB 80GB 120GB 180GB 250GB
Băng thông Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới
hạn
Giá 30.000 đ/tháng 69.000 đ/tháng 120.000 đ/tháng 220.000 đ/tháng 500.000 đ/tháng 650.000 đ/tháng 900.000 đ/tháng 1.600.000 đ/tháng
Tên miền phụ. 3 5 7
Đảm bảo xuyên suốt (uptime) 99.9 % 99.9 % 99.9 % 99.9 % 99.9 % 99.9 % 99.9 % 99.9 %