CUNG CẤP MAIL CHO DOANH NGHIỆP TẠI BÌNH DƯƠNG

Quý khách có nhu cầu cần sửa dụng mail cho doanh nghiệp hoặc thiết kế web tại Bình Dương vui lòng liên hệ.

Mail theo tên miền riêng vd:kinhdoanh@thietkewebbinhduong.net

Gói Mail Email 1 Email 2 Email 3 Email 4 Email 5 Email 6
Email 7
Số lượng địa chỉ Email Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Dung lượng lưu trữ 20GB 50GB 100GB 20GB 80GB 120GB 180GB
Băng thông Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Giá 50.000 đ/tháng 100.000 đ/tháng 180.000 đ/tháng 300.000 đ/tháng 450.000 đ/tháng 600.000 đ/tháng 750.000 đ/tháng
Đảm bảo xuyên suốt (uptime) 99.9 % 99.9 % 99.9 % 99.9 % 99.9 % 99.9 % 99.9 %