HitLeap ngừng hoạt động – Một công cụ traffic khá quen thuộc với anh em làm website

THIẾT KẾ WEBSITE BÌNH DƯƠNG
Vừa qua HitLeap vừa ra một thông báo ngừng hoạt động

THIẾT KẾ WEBSITE BÌNH DƯƠNG
Thông báo ngừng hoạt động của Hitleap

Kính gửi khách hàng của HitLeap,

Chúng tôi gửi cho bạn thông báo rằng HitLeap sẽ ngừng hoạt động vào ngày 6 tháng 12 năm 2021.

Bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng các dịch vụ mà bạn đã mua cho đến ngày 5 tháng 12 năm 2021.

Bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng bất kỳ Lượt truy cập còn lại nào và rút mọi số dư tiền mặt còn lại cho đến ngày 5 tháng 12 năm 2021.

Vào ngày 6 tháng 12 năm 2021, mọi dịch vụ còn lại chưa được thực hiện trong tài khoản của bạn sẽ bị chấm dứt và bất kỳ Lượt truy cập còn lại nào sẽ hết hạn và bị xóa khỏi tài khoản của bạn.

Vào ngày 6 tháng 12 năm 2021, hợp đồng của bạn với Hitleap Ltd sẽ chấm dứt. Xin lưu ý rằng kể từ hôm nay, HitLeap sẽ không bán bất kỳ dịch vụ nào nữa.

Vui lòng nhấp vào đây để đọc thêm về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua liên kết Hỗ trợ hoặc e-mail support@hitleap.com.

Tất cả các ngày được đề cập trong thông báo này đều theo múi giờ GMT. Thông báo này đã được gửi đi vào ngày: 4 tháng 11 năm 2021