Vật Phẩm dã tẩu võ lâm 1 – Đăng tải bởi thiết kế web Bình Dương

– Ngoại Công = Sinh Khí
– Dây Chuyền Đồng = Đồng Hạng Liên
– Dây Chuyền Bạc = Ngân Hạng Liên
– Dây Chuyền Vàng = Kim Hạng Liên
– Dây Chuyền Bạc(hệ) h Kim = Dây Chuyền Bạch Kim (hệ) = Bạch Kim Hạng Liên (hệ)
– Dây Chuyền Ngọc = Ngọc Châu Hạng Liên

các bạn cần tìm thì nhấn ctrl +f sau đó nhập tên cần tìm ở mục tìm kiếm – sẽ ra bảng đối chiếu ở dưới – sau khi biết được vật phẩm cấp mấy thì tra bảng ở dưới ở file ảnh là sẽ biết được hình ảnh cần tìm

3. Dã Tẩu kêu bạn đi tìm những món sau, tức là:
– Giảm thời gian đóng băng x% = Thời gian làm chậm: -x% (Đồ hệ HỎA mới có)
– Giảm thời gian trúng độc x% = Thời gian trúng độc -x% (Đồ hệ THỔ mới có)
– Giảm thời gian hôn mê x% = Thời gian choáng -x% (Đồ hệ THỦY mới có)
– Tăng phòng độc từ x% đến y% = Kháng độc nhỏ nhất x% đến lớn nhất y% (Chỉ có đồ hệ KIM mới có)
– Tăng phòng băng từ x% đến y% = Kháng băng nhỏ nhất x% đến lớn nhất y% (Chỉ có đồ hệ THỔ mới có)
– Tăng phòng lôi từ x% đến y% = Kháng lôi nhỏ nhất x% đến lớn nhất y% (Chỉ có đồ hệ MỘC mới có)
– Tăng phòng hỏa từ x% đến y% = Kháng hỏa nhỏ nhất x% đến lớn nhất y% (Chỉ có đồ hệ THỦY mới có)
4. Nếu trong trường hợp Dã Tẩu cho bạn nhận Tiền, Kinh Nghiệm(ko đáng kể), Một cơ hội hủy nhiệm vụ, thì bạn nên chọn cơ hội này để sau này những nhiệm vụ ngoài tầm với có thể lấy ra sử dụng.

TÊN CÁC VẬT PHẨM nhiệm vụ dã tẩu

NHẪN

Cấp Tên vật phẩm dã tẩu
1 Hoàng ngọc giới chỉ
2 Cảm Lam Thạch giới chỉ
3 Phù dung thạch giới chỉ
4 Phỉ thúy giới chỉ
5 Thúy lựu thạch giới chỉ
6 Tô mẫu lục giới chỉ
7 Hải lam bảo thạch giới chỉ
8 Hồng bảo thạch giới chỉ
9 Lam bảo thạch giới chỉ
10 Toàn thạch giới chỉ

DÂY CHUYỀN

Cấp Tên
1 Đồng hạng liên (Dây Chuyền Đồng)

Lục tùng thạch hộ thân phù

2 Ngân hạng liên

San hô hộ thân phù

3 Miêu nhãn hộ thân phù

Kim hạng liên

4 Bạch kim hạng liên

Hổ tình hộ thân phù

5 Ngọc châu hạng liên

Thủy tinh hộ thân phù

6 Lục tùng thạch hạng liên

Hổ phách hộ thân phù

7 Thủy tinh hạng liên

Bạch phỉ thúy hộ thân phù

8 Khổng tước thạch hạng liên

Hồng phỉ thúy hộ thân phù

9 Trân châu hạng liên

Tử phỉ thúy hộ thân phù

10 Toàn thạch hạng liên

Lục phỉ thúy hộ thân phù

HƯƠNG NANG – NGỌC BỘI

Cấp Tên
1 Huân y hương nang

Du tiên ngọc bội

2 Mạt lị hương nang
Kinh bạch ngọc bội
3 nhũ hương hương nang

Đào hoa ngọc bội

4 Lan hoa hương nang

Mai hoa ngọc bội

5 Ngũ sắc ngọc bội

Hợp hoan hương nang

6 Thanh ngọc ngọc bội

Tô tử hương nang

7 Trần đàn hương nang

Bích ngọc ngọc bội

8 Tiên xạ hương nang

Mặc ngọc ngọc bội

9 Già nam hương nang

Hoàng ngọc ngọc bội

10 Long tiên hương nang

Dương chi bạch ngọc

CÔNG TY THIẾT KẾ WEB BÌNH DƯƠNG

Marketing Online – Công ty thiết kế web chuyên nghiệp ở Bình Dương và Toàn Quốc

Tư vấn báo giá: 0909 540 179

Hỗ trợ kỹ thuật: 0977 327 180

Email: phuongnamsoft@gmail.com

Website: thietkewebbinhduong.net

Địa Chỉ: 316A Nguyễn Trãi, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương