Điểm lưu rương map luyện công võ lâm 1 – võ lâm 1 mobile

ĐIỂM LƯU RƯƠNG VÕ LÂM 1 DÀNH CHO PC VÀ CẢ MOBILE ANH EM THAM KHẢO

Cấp độ Bản đồ Điểm lưu rương võ lâm cũ Điểm lưu mới
(Tạm thời)

Map 2x

Kiếm Các Tây Nam Thành Đô  
La Tiêu sơn Đại Lý  
Kiếm Các Trung Nguyên Dương Châu  
Vũ Lăng sơn Phượng Tường Tương Dương
Kiếm Các Tây Bắc Phượng Tường  
Tần Lăng Phượng Tường  

Map 3x

Bạch Vân động Thành Đô  
Vũ Di sơn Đại Lý  
thổ phỉ động Đại Lý Tương Dương
Thục Cương sơn Dương Châu Tương Dương
Phục Ngưu sơn Đông Dương Châu  
Tuyết Báo động tầng 1 Dương Châu  
Yến tử động Phượng Tường  
Tần Lăng Phượng Tường  
Miêu Lĩnh Phượng Tường  
Kim Quang động Phượng Tường  
Dược Vương động tầng 1 Biện Kinh  
Khoái Hoạt Lâm Biện Kinh  

Map 4x

Thần Tiên động Thành Đô  
Thanh Thành sơn Thành Đô  
Điểm Thương động tầng 1 Đại Lý  
Long Cung động Đại Lý  
Điểm Thương động tầng 2 Đại Lý Tương Dương
Điểm Thương động tầng 3 Đại Lý Tương Dương
Điểm Thương sơn Đại Lý Lâm An
Phục Ngưu sơn Tây Dương Châu  
Mật thất Thiếu Lâm Dương Châu  
Mê cung Kê Quán động Dương Châu  
Hoàng Hà Nguyên Đầu Dương Châu Biện Kinh
Tỏa Vân động Phượng Tường  
Kinh Hoàng động Phượng Tường  
Kiến Tính Phong sơn động Biện Kinh  

Map 5x

Hưởng Thủy động Thành Đô  
Địa đạo hậu viện Tín Tướng tự Thành Đô  
Nghiệt Long động Đại Lý  
Ngọc Hoa động Đại Lý  
Thiên Tầm Tháp tầng 1 Đại Lý Biện Kinh
Thiên Tầm Tháp tầng 2 Đại Lý Biện Kinh
ác Bá địa đạo Đại Lý Phượng Tường
Thiên Tâm động Dương Châu  
Tường Vân động tầng 1 Tương Dương  
Lưu Tiên động tầng 1 Tương Dương  
Băng Huyệt động Biện Kinh  
Thiết tháp tầng 1 Biện Kinh  
Thiết tháp tầng 2 Biện Kinh  
Thiết tháp tầng 3 Biện Kinh Phượng Tường
Đáy Động Đình hồ tầng 1 Nam Nhạc Trấn  
Sơn động Ngự Hoa viên Lâm An  

Map 6x

Dương Giác động Đại Lý  
Thiên Tầm Tháp tầng 3 Đại Lý Thành Đô
108 La Hán Trận Dương Châu  
Mật đạo Nha môn Tương Dương Tương Dương  
Tường Vân động tầng 2 Tương Dương  
Tường Vân động tầng 3 Tương Dương Phượng Tường
Tường Vân động tầng 4 Tương Dương Phượng Tường
Lưu Tiên động tầng 2 Tương Dương Biện Kinh
Lưu Tiên động tầng 3 Tương Dương Biện Kinh
Lưu Tiên động tầng 4 Tương Dương  
Thanh Loa đảo Nam Nhạc Trấn  
Hoành sơn phái Nam Nhạc Trấn Tương Dương

Map 7x

Trường Giang Nguyên Đầu Thành Đô  
Long Nhãn động Đại Lý Thành Đô
Linh Cốc động Dương Châu Lâm An
Lão Hổ động Dương Châu  
Lâm Du Quan Dương Châu  
Tường Vân động tầng 5 Tương Dương Lâm An
Lưu Tiên động tầng 5 Tương Dương  
Đại Tù động Phượng Tường  
Tần Lăng tầng 2 Phượng Tường  
Sơn Bảo động Phượng Tường Biện Kinh
Dược Vương động tầng 2 Biện Kinh  
Thanh Loa đảo sơn động Nam Nhạc Trấn  
Đào Hoa Nguyên Nam Nhạc Trấn  

Map 8x

Phù Dung động Thành Đô  
Nhạn Thạch động Thành Đô Lâm An
Lưỡng Thủy động Đại Lý  
Thanh Khê động Đại Lý  
Vô danh động Đại Lý Lâm An
Dương Trung động Dương Châu  
Cổ Dương động Dương Châu  
Chân núi Trường Bạch Tương Dương  
Vũ Lăng động Tương Dương  
Băng Hà động Phượng Tường  
Tần Lăng tầng 3 Phượng Tường  
Phi Thiên động Biện Kinh  
Dược Vương động tầng 3 Biện Kinh  
Sa mạc địa biểu Lâm An  

Map 9x

Tiến Cúc động Dương Châu  
Cán Viên động Dương Châu  
Khoả Lang động Phượng Tường  
Trường Bạch sơn Nam Phượng Tường  
Trường Bạch sơn Bắc Biện Kinh  
Dược Vương động tầng 4 Biện Kinh  
Sa Mạc 1 Lâm An  
Sa Mạc 2 Lâm An  
Sa Mạc 3 Lâm An

Đội hình xe cho các anh em luyện 4 acc  – 8acc (các sever lậu JX bây giờ thường giới hạn 4 acc nếu các anh em không điều kiện 2 máy tính có thể tham khảo đội hình xe cày cấp )

Đội hình 4 acc

 •  Thiếu Lâm dẫn xe
 •  Nga my buff
 •  Thiên Nhẫn (Nội công – có thể chơi thiên Nhẫn Bê Đê)
 • 1 acc chính ( tùy vào anh em chơi phái gì )

Đội hình 8 acc

– Ưu điểm: quét quái nhanh – đánh nội công ít sửa vũ khí – thiên nhẫn thả 1 đến  2 cái thiên ngoại lưu tinh còn lại thiếu lâm kết thúc quái

 •  Thiếu Lâm dẫn xe
 •  2 Nga my buff 1 buff kháng và hiệu ứng nga my còn lại buff lưu thủy  – buff máu – chia đều buff của 2 nga my cho hợp lý ( cho 1 nga my theo sau acc thiên nhẫn để thiên nhẫn theo xe cho kịp )
 •  Thiên Nhẫn (Nội công – có thể chơi Thiên Nhẫn Bê Đê hoặc thuần 9x )
 •  Thiên nhẫn chuyên nội công đam 6x – dành cho anh em không đầu tư auto bí sử – nếu có auto VLBS thì anh em cho đánh 9x cho nhanh
 • Conlon buff tốc độ chạy – Chạy rác về thành ( sau có dao hút nội lực train luôn )
 • Ngũ độc buff bùa ( hoặc anh em không cần thì có thể thay bằng Thiếu Lâm, hoặc conlon sét )
 • Võ đang nội công hoặc là conlon sét
 • 1 acc chính ( tùy vào anh em chơi phái gì )

Các map luyện nhanh các cấp độ

1x – thôn

2x – thành thị (Dương châu bắc)

3x – thổ phỉ động – dược vương động

4x – Phục ngưu sơn tây

5x – thiên thần tháp 1 biện kinh

6x – thanh loa đảo

7x – lâm du quan

8x – chân núi trường bạch

9x – tất cả các map – trừ khỏa lang động và tiến cúc động – cán viên động (quái ít)

tùy theo xe (đội hình có thể train ít từ thấp đến cao)