BẢO HÀNH

Không giới hạn thời gian bao hành, website bảo hành suốt quá trình sử dụng.

Hoàn toàn miễn phí.

Bảo hành do lỗi phát sinh về mặt kỹ thuật thuộc hệ thống lập trình code.

Về mặt thực tế khi khách hàng xóa hoặc thao tác nhầm mà bị xóa dữ liệu thì Phương Nam không bảo hành – Phương pháp giải quyết là Phương Nam khôi phục lại dữ liệu đã backup thời điểm gần nhất.